Thái Hưng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

30/06/2020

Tin tức liên quan

Ngày 29 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Công ty CPTM Thái Hưng (Tổ 8, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Tới dự Đại hội có các ông, bà cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty và các đại biểu mời: Là Trưởng phó các phòng ban của Công ty; Giám đốc, trưởng chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc. Trưởng các tổ chức Đảng - đoàn thể của Công ty.

Đại hội đã thông qua 8 tờ trình (Tờ trình về việc thông qua Báo cáo thẩm định “Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019” của Công ty; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty; Tờ trình về việc hợp nhất báo cáo Tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 của Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng; Tờ trình về việc chi trả lương, thù lao HĐQT năm 2019 và kế hoạch trả lương, thù lao HĐQT năm 2020; Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng; Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 của Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng; Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan); và Đại hội đã thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Bầu ra Hội đồng quản trị gồm 7 thành viên, theo đó các ông/bà sau đã trúng cử vào HĐQT khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

  1. Ông Nguyễn Quốc Thái
  2.  Ông Nguyễn Văn Tuấn
  3. Bà Nguyễn Thị Vinh
  4. Bà Nguyễn Thị Quy
  5. Ông Lê Hồng Khuê
  6. Ông Trịnh Gia Tâm
  7. Bà Bạch Phương Vinh

Đại hội đã bầu ra chức danh chủ chốt trong doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Tuấn tiếp tục được bầu nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Thị Vinh tiếp tục được bầu nắm giữ chức vụ Tổng giám đốc khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã thành công tốt đẹp, với nhân sự Hội đồng quản trị mới có tâm và có tầm lại được bổ sung thêm thành viên mới, chúng tôi tin tưởng rằng, với trí tuệ của đội ngũ lãnh đạo cùng với sự đồng lòng, nỗ lực của tập thể người lao động, sự ủng hộ của bạn hàng và chính quyền các cấp, Thái Hưng sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức phía trước, tiếp tục vững bước vươn ra biển lớn.  

Chia sẻ qua:

Bình luận