Thái Hưng bảo vệ kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế hoạch mục tiêu giai đoạn 2021 - 2023

04/02/2021

Trong các ngày 23,24/1/2021, hội đồng phê duyệt giám sát kế hoạch Công ty CPTM Thái Hưng tổ chức Bảo vệ kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế hoạch mục tiêu giai đoạn 2021-2023 toàn hệ thống.

Đây là hoạt động thường niên được tổ chức và là lần đầu tiên, hệ thống Thái Hưng tiến hành xây dựng và bảo vệ kế hoạch 3 năm nhằm hoạch định rõ mục tiêu, chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn 2021-2023.

Trong số 17 đơn vị trong hệ thống, có 6 đơn vị tiến hành bảo vệ trực tiếp trước Hội đồng phê duyệt, giám sát kế hoạch bao gồm: Phòng HC-NS, Kế toán-Tài chính, Phòng Kinh doanh, Phòng Logistics, Phòng Xuất nhập khẩu và Trường Iris tiến hành bảo vệ kế hoạch năm học.

------------------------

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG

Trụ sở chính: Tổ 8, P. Gia Sàng, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Website: www.thaihung.com.vn

Hotline: (0208) 3855 276 - (0208) 3759 988

 

Chia sẻ qua:

Bình luận