CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG

Địa chỉ: Tổ 8, Phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (0208) 3855 276 - (0208) 3759 988

Emailinfo.tn@thaihung.com.vn