Hội nghị bảo vệ kế hoạch năm 2020

13/01/2020

Hội nghị bảo vệ kế hoạch năm là một trong những hoạt động thường niên của Công ty CPTM Thái Hưng để tổng kết kết quả hoạt động trong năm đồng thời trao đổi và thảo luận để hoàn thiện kế hoạch cho năm tiếp theo.

Ngày 08/01/2020, tại trụ sở Công ty CPTM Thái Hưng các đơn vị trong hệ thống kinh doanh thép của Thái Hưng đã tiến hành bảo vệ kế hoạch năm 2020.

Hội nghị bảo vệ kế hoạch sản xuất, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch mục tiêu và kế hoạch ngân sách có sự tham gia của ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng phê duyệt kế hoạch cùng các ông bà là thành viên Hội đồng phê duyệt kế hoạch, kế hoạch mục tiêu năm 2020. Hội nghị còn có sự tham gia của các thành viên Ban cố vấn độc lập, các ông, bà là lãnh đạo, nhân viên các đơn vị về bảo vệ kế hoạch kinh doanh và đặc biệt là sự có mặt của ông Nguyễn Quốc Thái - Nguyên Chủ tịch HĐQT, UV HĐQT Công ty.

Hội nghị là sự tập trung, kết tinh trí tuệ của tập thể, BLĐ Công ty trong việc đánh giá kết quả hoạt động của các đơn vị, chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế để từ đó có biện pháp khắc phục. Các đơn vị cũng đã thể hiện sự đầu tư trong nghiên cứu, phân tích thị trường, các yếu tố tác động trực tiếp, gián tiếp đến kết quả hoạt động của đơn vị, là những điều kiện cần thiết để xây dựng kế hoạch mục tiêu năm 2020 sát thực, khả thi, phù hợp.

Hội đồng phê duyệt kế hoạch cùng các thành viên ban cố vấn đã giúp các đơn vị chỉ ra những điểm chưa phù hợp cần điều chỉnh trong mỗi kế hoạch, để từ đó bổ sung, hoàn thiện kế hoạch của đơn vị mình và triển khai thành công kế hoạch năm 2020.

Một số hình ảnh tiêu biểu tại Hội nghị:

Chia sẻ qua:

Bình luận