Chung tay phòng, chống dịch Corona bằng trách nhiệm của bản thân, vì lợi ích của chính mình, người thân và cả cộng đồng

05/02/2020

Viruts Corona tại Vũ Hán (2019-nCOV) là loại Viruts Corona mới được phát hiện tại Trung Quốc. Loại viruts này là nguyên nhân dẫn tới dịch viêm phổi cấp tại Trung Quốc

Viruts Corona được biết tới là chủng viruts có thể gây bệnh với biểu hiện từ cảm thông thường tới viêm phổi

Hiện nay, tổ chức y tế thế giới đã công bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu, trong đó có Việt Nam

Nhằm chung tay phòng, chống dịch Corona, ngày 5/2/2020, Công đoàn Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng phối hợp với chuyên môn đã mua và cấp phát khẩu trang cho toàn bộ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên làm việc tại trụ sở chính công ty. Đồng thời, lồng ghép tuyên truyền về cách phòng chống dịch Corona tới toàn thể người lao động.

Thông qua hoạt động đã thể hiện sự quan tâm kịp thời của tổ chức công đoàn Công ty với công đoàn viên trong việc nâng cao nhận thức về phòng chống dịch bệnh.

Hãy cùng Thái Hưng “Chung tay phòng, chống dịch Corona bằng trách nhiệm của bản thân, vì lợi ích của chính mình, người thân và cả cộng đồng

Chi tiết thông báo số 02/TB-TH: 

Chia sẻ qua:

Bình luận