Bảo vệ cũng cần phải chuyên nghiệp

01/08/2020

Tin tức liên quan

Từ ngày 14 đến ngày 28/7/2020 Công ty CPTM Thái Hưng đã tổ chức lớp huấn luyện với sự tham gia của lực lượng bảo vệ trong toàn hệ thống Thái Hưng.

Tại lớp huấn luyện, các học viên được truyền đạt đầy đủ và toàn diện nhiều nội dung, kiến thức liên quan đến nghiệp vụ bảo vệ, bao gồm: Tư thế, tác phong bảo vệ; Cơ bản về võ thuật tự vệ; Pháp luật có liên quan đến công tác bảo vệ; Công tác phòng cháy chữa cháy; Nghiệp vụ bảo vệ, công tác kiểm soát tại các vị trí ca trực; Công tác bảo vệ hiện trường vụ việc hình sự; Công tác quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ; Kỹ năng lập biên bản; Kỹ năng xử lý các tình huống nghiệp vụ thường gặp và Văn hóa nghiệp vụ bảo vệ (giao tiếp ứng xử, văn hóa phục vụ…);

Lớp huấn luyện đã góp phần nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng của lực lượng bảo vệ, đáp ứng nhu cầu về công tác an ninh, an toàn và chuyên nghiệp trong bối cảnh DN ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực hoạt động mới.

Chia sẻ qua:

Bình luận