Chi nhánh công ty CPTM Thái Hưng tại Quảng Ninh
Chi nhánh công ty CPTM Thái Hưng tại Quảng Ninh

 

Địa chỉ:  KCN Cái Lân thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại : (033) 843 344 
Fax :(033) 843 345
Web: www.thaihung.com.vn