Công ty CPTM Thái Hưng tổ chức quyên góp tặng quà đồng bào gặp thiên tai tại Lai Châu
13/08/2021