ÔNG NGUYỄN QUỐC THÁI-THÀNH VIÊN HĐQT, NGUYÊN CHỦ TỊCH HĐQT THÁI HƯNG NHẬN KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP KHUYẾN HỌC
10/10/2022

Ngày 10 tháng 10 năm 2022, bà Đỗ Thị Thìn - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên cùng đại diện Ban lãnh đạo Hội đã đến chúc mừng và trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho Ông Nguyễn Quốc Thái - Thành viên HĐQT, Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng. 

Kỷ niệm chương “vì sự nghiệp giáo dục” là niềm tự hào, như lời cảm ơn chân thành, ghi nhận, động viên vì đã có công lao đống góp đối với sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của ông Nguyễn Quốc Thái .