Nhóm tác giả Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng nhận giải khuyến khích Cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Nguyên – Thái Nguyên học tập và làm theo Bác”
13/06/2024

Tại hội nghị tổng kết, trao giải Cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Nguyên - Thái Nguyên học tập và làm theo Bác” do Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức sáng 12/6, nhóm tác giả của Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng (gồm các thành viên: Nguyễn Thị Thuỳ Mơ, Nguyễn Thị Hương, Lê Thị Lan Hương, Đào Thị Tình, Nguyễn Thị Hồng Anh) đã vinh dự nhận giải khuyến khích.

Bà Nguyễn Thị Thuỳ Mơ, đại diện nhóm tác giả Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng nhận giải.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về những nội dung và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đồng thời giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu sâu sắc hơn về tình cảm của Bác Hồ đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên và tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đối với Bác Hồ; qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Pr & Marketing