KICK OFF VỀ ĐÍCH KẾ HOẠCH KINH DOANH, KẾ HOẠCH MỤC TIÊU 2021 TOÀN HỆ THỐNG THÁI HƯNG
04/10/2021
Tiếp tục phát huy những thành quả đạt được ở cả 2 mặt: phòng dịch an toàn, duy trì ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, Công ty CPTM Thái Hưng chính thức phát động thi đua 3 tháng cuối năm 2021.
Với chủ đề: “Tận dụng cơ hội, đồng lòng vượt khó trong đại dịch Covid-19 và phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch mục tiêu 2021”, Thái Hưng kêu gọi toàn thể Cán bộ, CNLĐ trong toàn hệ thống:
Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch mục tiêu 2021 đã được phê duyệt và chỉ tiêu 03 tháng cuối năm 2021 đã được đăng ký;
Ra sức thi đua, phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đổi mới lề lối, quy trình làm việc;
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Đồng hành cùng Công ty vượt khó;
Thúc đẩy năng suất lao động và hiệu quả công việc góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao.
Với sự quyết liệt trong chỉ đạo phòng dịch COVID-19, Việt Nam đang từng bước kiểm soát tình hình dịch bệnh, một số địa phương đã nới lỏng giãn cách xã hội, từng bước có kiểm soát trên cơ sở đó khôi phục và phát triển kinh tế, xã hội. Đây là điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp nói chung, Thái Hưng nói riêng tranh thủ cơ hội bứt tốc và ghi những dấu ấn đậm nét trong bức tranh tăng trưởng kinh tế năm 2021.