Huấn luyện và bồi dưỡng kiến thức an toàn vệ sinh lao động năm 2024
24/05/2024

Hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và thực hiện kế hoạch an toàn vệ sinh lao động của Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng năm 2024, sáng 24/5, Công ty phối hợp với Công ty Cổ phần huấn luyện kiểm định an toàn công nghiệp I tổ chức lớp huấn luyện và bồi dưỡng kiến thức an toàn vệ sinh lao động năm 2024 cho cán bộ, công nhân lao động trong Công ty.

Cán bộ, công nhân lao động tham gia lớp huấn luyện sẽ được phổ biến, trang bị kiến thức tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, quy chuẩn về an toàn, vệ sinh lao động; xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phòng, chống cháy nổ trong cơ sở lao động; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động…

Ngoài ra, cán bộ, công nhân lao động còn được huấn luyện và bồi dưỡng kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc; phương pháp cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động; quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; hoạt động thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động; công tác sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động…

 

 

Pr & Marketing