Đại hội Chi bộ Tài chính - Kế toán Lần thứ VI, Nhiệm kỳ 2022 - 2025
04/08/2022

 

Chiều 04/8/2022, Chi bộ Tài chính – Kế toán tổ chức Đại hội lần thứ VI, Nhiệm kỳ 2022 – 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Quy – Đảng ủy viên, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty; đồng chí Nguyễn Nam Tiến – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Quyền Trưởng phòng Hành chính nhân sự kiêm Thư ký HĐQT Công ty.

Chi bộ Tài chính – Kế toán hiện có 12 Đảng viên làm việc tại Phòng Tài chính – Kế toán và Ban Pháp chế. Nhiệm kỳ qua, tuy có sự thay đổi trong cơ cấu tổ chức, định viên nhân sự, phân công công việc, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên, sự tạo điều kiện của Ban lãnh đạo Công ty, cấp ủy Chi bộ Tài chính – Kế toán đã hoàn thành tốt chức năng lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã đề ra, giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Chi bộ Tài chính - Kế toán cho thấy: Nhiệm kỳ qua, tập thể Chi bộ đã tham mưu cho lãnh đạo Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được phân công gồm các mảng công việc: Tài chính - Kế toán; Kiểm tra - Kiểm soát; Pháp chế; Tài chính dự án… góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh chung của công ty; Tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch mục tiêu, kế hoạch ngân sách hàng năm của công ty; qua đó, chủ động xây dựng kế hoạch tài chính đáp ứng đủ nhu cầu về vốn cho hoạt động hàng năm của đơn vị; Tạo nguồn, phân bổ nguồn vốn cho các lĩnh vực hoạt động kinh doanh, đầu tư đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất; Thực hiện công tác hạch toán kế toán đảm bảo chính xác, kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý; Bên cạnh đó, là tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, hạn chế tối đa sai sót trong các hoạt động của đơn vị; Cung cấp kịp thời, đầy đủ số liệu phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp. Trong công tác pháp chế, đã rà soát các văn bản, các quy chế, quy định nội bộ; các hợp đồng kinh tế; các bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp và thực hiện công tác soát xét hồ sơ, thanh quyết toán, bán hàng dự án….

Việc triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Chi bộ, Đại hội đảng các cấp luôn được Chi bộ quan tâm, chú trọng. Ngay sau Đại hội, Chi bộ đã tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên các nội dung mà Đại hội Chi bộ đã biểu quyết thông qua; kết hợp giữa công việc chuyên môn hàng ngày với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lồng ghép vào các cuộc họp chuyên môn, cuộc họp giao ban là các nội dung đã được đề cập trong nội dung sinh hoạt Chi bộ.

Cấp ủy Chi bộ đã lập nhóm zalo " Đảng viên Chi bộ TCKT" để tổ chức triển khai các nội dung công tác Đảng, các thông tin, chỉ thị, nghị quyết …. của tổ chức Đảng cấp trên, của Đảng bộ, Chi bộ để các đảng viên nắm bắt kịp thời, triển khai thực hiện. Các ý kiến, quan điểm, đề xuất, kiến nghị của cán bộ, đảng viên cũng qua đây mà nắm bắt được kịp thời, nhanh chóng.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng thực hiện. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của phòng và các tổ chức đoàn th cùng cấp thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ công ty và các nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết nhiệm kỳ của Chi bộ. Nhiệm kỳ qua, Chi bộ không có cán bộ, đảng viên nào vi phạm kỷ luật, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Hàng năm, số lư­ợng đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ luôn chiếm trên 90 %, trong đó có từ 10 - 15 %  đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm tồn tại và bài học kinh nghiệm trong Nhiệm kỳ qua; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu trong Nhiệm kỳ 2022 – 2025. Với mục tiêu tổng quát “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ, phát huy mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành tốt hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh”, Chi bộ Tài chính – Kế toán đề ra các chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được bên cạnh việc Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, cụ thể: Đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ nhân viên, người lao động; bố trí đúng người, đúng việc đảm bảo hoạt động của phòng, ban đạt hiệu quả cao nhất; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 90% đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; 10 - 15% đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Phấn đấu 100% gia đình cán bộ, đảng viên đạt gia đình văn hoá; Trong nhiệm kỳ phát triển từ 1- 2 đảng viên mới; Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh hàng năm; Các tổ chức đoàn thể vững mạnh; Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của tổ chức đảng cấp trên; Nghị quyết hàng năm của chi bộ.

Đại hội đã bầu Ban Chi uỷ mới gồm 3 đồng chí có đầy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để lãnh đạo chi bộ giữa 2 nhiệm kỳ. Đồng chí Lê Thanh Tuấn, tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ Tài chính - Kế toán, Nhiệm kỳ 2022 – 2025.