CBCNV THÁI HƯNG-NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
17/05/2021
Hiện nay, tại các tỉnh, thành phố giáp ranh với tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều ca mắc mới COVID-19, nguy cơ bùng phát dịch tại tỉnh Thái Nguyên luôn hiện hữu.
 
Để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh tại Công ty, ngày 17/5/2021, Tổng giám đốc Công ty đã ban hành Thông báo số 43/TB-TH về việc thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19.
 
Toàn thể CBCNV trong Công ty hãy cùng nhau thực hiện nghiêm thông báo với quyết tâm “Đẩy lùi Covid-19” bằng những nội dung cụ thể sau:
- Bắt buộc đeo khẩu trang trong thời gian đến, làm việc tại Công ty;
- Thực hiện nghiêm quy tắc 5K của Bộ y tế;
- Không đến các tỉnh khác, trừ trường hợp thực hiện công việc theo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh;
- Ăn ca theo thời gian giãn cách và đảm bảo khoảng cách an toàn
- Nếu bản thân hoặc có người thân đang cùng chung sống trở về từ các vùng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, hãy:
Báo với thủ trưởng đơn vị;
 
Cách ly tại gia đình ít nhất 3 ngày;
- Khai báo y tế với cơ quan y tế địa phương;
- Chủ động lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2;
- Chỉ đến Công ty làm việc sau khi có ý kiến từ phòng Hành chính-Nhân sự Công ty.