Công ty cổ phần khách sạn Cao Bắc

04/06/2016

Công ty cổ phần khách sạn Cao Bắc

Địa chỉ: Số 70 đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0280.3855.372 - 0280.2210.838
Fax: 0280 3858663
Website: www.thaihung.com.vn                    
Email: info.tn@thaihung.com.vn

 

Chia sẻ qua:

Bình luận