Thái Hưng khai mạc Lớp tập huấn và bồi dưỡng về công tác an toàn - vệ sinh lao động năm 2023
02/10/2023

Ngày 30/9/2023, Công ty CPTM Thái Hưng phối hợp với Trung tâm Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động tổ chức khai mạc Lớp tập huấn và bồi dưỡng về công tác an toàn - vệ sinh lao động năm 2023 cho cán bộ công nhân viên trong toàn hệ thống thuộc nhóm I, II, III, IV và VI.

PR & Marketing