Hội nghị đại biểu người lao động Công ty CPTM Thái Hưng năm 2024
24/03/2024
Sáng 23/3/2024, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Dự hội nghị có: Nhà sáng lập Nguyễn Quốc Thái, Thành viên HĐQT, Nguyên Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT; Bà Nguyễn Thị Vinh, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị; Ban Tổng Giám đốc. Đại biểu BCH Công đoàn có Ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Công đoàn. Các ông, bà lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, trưởng phó các phòng, ban nghiệp vụ, chánh phó Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty; Cán bộ, công nhân lao động Công ty là những đại biểu ưu tú đại diện cho các phòng, ban nghiệp vụ, các công ty, chi nhánh, đơn vị trực thuộc về dự Hội nghị.
Trong không khí dân chủ, cởi mở, Hội nghị đã nghe các báo cáo: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; đánh giá về các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, đào tạo và đào tạo lại cho người lao động; xây dựng, thực hiện những nội dung sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế của công ty; trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi theo quyết định của đại hội đồng cổ đông, trích nộp kinh phí công đoàn, trích nộp bao hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; công khai tài chính về các nội dung liên quan đến người lao động.
Theo đó, năm 2023, Tổng doanh thu toàn hệ thống Thái Hưng ghi nhận 21.300 tỷ đồng, bằng sấp sỉ 130% so với năm 2022; nộp ngân sách Nhà nước 281 tỷ đồng; đảm bảo việc làm ổn định cho 1.800 lao động với Tổng thu nhập bình quân 16,7 triệu đồng/người/tháng. Công ty giữ vững 13% thị phần thị trường thép xây dựng Việt Nam và là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành Thép trong lĩnh vực xuất - nhập khẩu…
Ban Chấp hành Công đoàn công ty thường xuyên tham mưu, phối hợp lãnh đạo công ty quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong công ty thông qua các hoạt động như: Thăm hỏi, động viên đoàn viên ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà con người lao động nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu; tổ chức các chuyến tham quan nghỉ mát…Ngoài ra, Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp với Ban lãnh đạo công ty xây dựng các quy chế dân chủ, chi tiêu nội bộ; quy chế phối hợp giữa Ban lãnh đạo Công ty với Ban Chấp hành Công đoàn… Trong năm, Công đoàn đã tham mưu với công ty sửa đổi, bổ sung Quy chế tiền lương, khen thưởng - phúc lợi với các mức chi cho người lao động tăng hơn so với năm 2023.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất thông qua nhiều nội dung, chỉ tiêu quan trọng. Trong đó, tiếp tục thực hiện bản Thỏa ước LĐTT và Nội quy lao động đã đăng ký với Sở LĐTB&XH. Về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, phấn đấu năm 2024, Tổng Doanh thu toàn hệ thống năm 2024 khoảng 30.000 tỷ đồng; Nộp ngân sách Nhà nước 200 tỷ đồng; Tạo việc làm ổn định cho khoảng 1800 lao động; Thu nhập bình quân của người lao động 13 triệu đồng/người/tháng.
Tại hội nghị, Công ty đã khen thưởng cho 10 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; 54 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 432 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Ngoài ra, Ban Chấp hành công đoàn Công ty đã khen thưởng 13 Tổ công đoàn xuất sắc; 449 Đoàn viên công đoàn xuất sắc và 199 cá nhân đạt danh hiệu Nữ công hai giỏi.
Hội nghị đại biểu người lao động Công ty CPTM Thái Hưng năm 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp; thể hiện giá trị cốt lõi đề cao vai trò và khẳng định giá trị quý giá của người lao động đối với sự phát triển của Thái Hưng. Tinh thần của Hội nghị sẽ được lan tỏa đến toàn thể CBCNVLĐ của Thái Hưng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần phát huy cao nhất trách nhiệm, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Pr & Maketing