ĐẠI HỘI CHI BỘ LOGISTICS LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2022 – 2025
06/08/2022

 

Ngày 06/8/2022, Chi bộ Logistics trực thuộc Đảng bộ Công ty CPTM Thái Hưng tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, Nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đại hội đã bầu Ban Chi ủy khóa mới gồm 3 đồng chí là: Trịnh Gia Tâm, Trần Nguyên Hưng và Nguyễn Tuấn Ngọc. Đồng chí Trịnh Gia Tâm trúng cử chức danh Bí thư Chi bộ Logistics Khóa VI, Nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Nhiệm kỳ 2020 – 2022 diễn ra với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các cuộc chiến thương mại làm ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu và cả Việt Nam; giá cả nguyên, nhiên liệu diễn biến bất thường; tỷ lệ lạm phát, đói nghèo tăng,…là thách thức đặt ra trong việc thực hiện các giải pháp nhằm đạt được mục tiêu và những nội dung mà Nghị quyết nhiệm kỳ trước đặt ra của Chi bộ Logistics. Đảng viên trong Chi bộ thường xuyên phải đi công tác xa, sự thay đổi nhân sự trong bộ máy lãnh đạo, biến động về số lao động và các vị trí công việc của đơn vị cũng phần nào ảnh hưởng đến việc thực hiện Nghị quyết. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, ban lãnh đạo Công ty đã luôn tạo điều kiện về mọi mặt; đội ngũ cán bộ, công nhân lao động có trình độ, tích cực trong công việc và nhiệt tình tham gia các phong trào; Chi bộ luôn đoàn kết nhất trí cao phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Kết quả, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã thực hiện tốt việc tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, công nhân lao động; vận động người lao động thực hiện nghiêm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như nội quy, quy chế, quy định của Công ty và địa phương; Phát huy quyền làm chủ, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt Đảng; Ngăn ngừa, đấu tranh với các hành vi sai trái, vi phạm đạo đức, tư cách người cán bộ, đảng viên…Trong thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ, Logistics là đơn vị luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kinh doanh so với kế hoạch đặt ra hàng năm; Tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên nhìn chung được giữ ổn định, không có trường hợp nào vi phạm quy định của điều lệ đảng và nội quy, quy chế của doanh nghiệp.

Trên cơ sở nhìn nhận rõ cơ hội và khó khăn thách thức, phát huy những lợi thế, khắc phục khó khăn, tận dụng những điều kiện thuận lợi, Chi bộ Logistics đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho Nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đáng chú ý là: Trong giai đoạn nền kinh tế còn nhiều khó khăn, một trong những tiêu chí duy trì và giữ vững sự tăng trưởng của kinh doanh là tiết kiệm, giảm thiểu các chi phí phát sinh và đảm bảo an toàn trong tham gia giao thông. Nâng cao số lượng và chất lượng sinh hoạt chi bộ, cải tiến hình thức sinh hoạt, đẩy mạnh công tác phê và tự phê. Phấn đấu kết nạp mới từ 1-2 đảng viên. Tiếp tục triển khai cho 100% cán bộ, đảng viên đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh hàng năm.